Home

SANITECH
HALOSIL

Od szpitali i placówek opieki długoterminowej po placówki edukacyjne, obiekty sportowe i laboratoria – patogeny takie jak C. difficile, norowirus, grypa, rinowirus, MRSA i inne mogą czaić się w pęknięciach i szczelinach poza zasięgiem ściereczek i promieni UV , oraz standardowych środków dezynfekujących. W intensywnie zagrożonym środowisku wskazany jest tylko najwyższy standard dezynfekcji całego pomieszczenia.

HALOSIL Formuła Skuteczności

Zastrzeżona formuła Halosil łączy synergicznie nadtlenek wodoru i srebro, uwalniając wysoce reaktywne wolne rodniki, które natychmiast zaczynają atakować błonę komórkową docelowego mikroorganizmu. Osłabia to komórkę i pozwala na wejście jonów srebra. Razem srebro i nadtlenek wodoru niszczą mikroorganizm poprzez:

 1. Atakowanie i rozrywanie błony komórkowej.
 2. Wiązanie z DNA w celu zatrzymania replikacji.
 3. Wiązanie z enzymami powodujące denaturację.

jak działa formuła halosilu

Podczas tego procesu nadtlenek wodoru rozkłada się na wodę i gazowy tlen, co tworzy wysoce toksyczne środowisko dla beztlenowców. To kończy proces aktywnej dezynfekcji. Środek dezynfekujący Halosil stosowany na powierzchniach nie wymaga spłukiwania. Sam halosil rozkłada się na wodę i tlen i nie zawiera żadnych chlorowanych ani bromowanych składników.

HaloMist ™

HaloMist ™ stosuje wiele mechanizmów zabijania, aby atakować patogeny i eliminować nieprzyjemne zapachy obecne w bardzo wrażliwych środowiskach. Dzięki zastrzeżonej mieszance nadtlenku wodoru i przeciwdrobnoustrojowych jonów srebra HaloMist działa jako kompleksowe rozwiązanie do dezynfekcji i dekontaminacji pomieszczeń medycznych, sal chorych, w domach opieki i zakładach medycyny sądowej. Czytaj więcej …

Technologia Zamgławiania H2O2

Bio-dekontaminacja H2O2.     Wysoce skuteczne zapobieganie infekcjom i zanieczyszczeniom.  Technologia zamgławiania na zimno oparta jest na gazowym nadtlenku wodoru (H2O2), który niszczy całe spektrum czynników biologicznych (bakterie, wirusy i pleśnie) na suchych, wstępnie oczyszczonych porowatych i nieporowatych powierzchniach, w tym na wrażliwej elektronice. Czytaj więcej …

Nadtlenek wodoru od dawna stosowany jest jako środek przeciwdrobnoustrojowy. Formuła Halosil zawiera nadtlenek wodoru, który w połączeniu z innymi zastrzeżonymi surowcami przekształca się w zupełnie nowy materiał.

Tak więc, podczas gdy podstawowy środek dezynfekujący nadtlenkiem wodoru ma ograniczone mechanizmy zabijania, skuteczność i stabilność, Halosil jest wielomechanicznym, niezwykle stabilnym produktem o szerokim spektrum działania. Halosil jest jedynym dostępnym obecnie produktem, który zapewnia wymaganą efektywność dzięki atrybutom biznesowym, które można zrealizować niemal natychmiast. Zobacz różnicę:

Nowoczesna dezynfekcja dzięki odkażaniu na zimno
Profesjonalne rozwiązanie do kompleksowej dezynfekcji przestrzeni i powierzchni

Według ekspertów ds. Higieny rozpylanie środków dezynfekujących jest bardzo przydatną metodą odkażania, szczególnie tam, gdzie podstawowe środki higieny osiągają swoje granice. Zwłaszcza zderzenie pacjentów z obniżoną odpornością z klinicznym spektrum zarazków niesie niedoceniane ryzyko infekcji podczas zwykłej dezynfekcji przez przecieranie. Ponadto dekontaminacja przez zamglenie na zimno przez wytwarzanie mgły gazowej zmniejsza zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniu, a także dociera do najbardziej niedostępnych szczelin. Samo poleganie na mechanicznej dezynfekcji przez wycieranie nie doprowadzi do wiarygodnych wyników.

Pozytywnym efektem ubocznym tej nowatorskiej, w pełni automatycznej technologii aplikacji jest neutralizacja zapachu.

Oferta urządzeń
45%
50%

mniej zużytych preparatów chemicznych

Krótszy czas Procesu dezynfekcji
Dezynfekcja środowiska przez nebulizację na zimno jest stosowana między innymi w następujących przypadkach:
 • w przypadku wieloopornych bakterii Gram-psomotorycznych i Gram-ujemnych oraz innych patogenów w służbie zdrowia (szpitale, domy spokojnej starości, pojazdy pogotowia ratunkowego itp.)
 • przeciwko pleśni (zarodniki pleśni) i drożdżom w produkcji żywności oraz utrzymaniu higieny sal chorych,
 • w remontach i dezynfekcji budynków w celu usunięcia pleśni oraz eliminacji zagrożenia patogenami,
 • w segmencie farmacji przy produkcji i przechowywaniu leków,
 • w segmencie weterynarii (laboratoria i kliniki zwierząt, etc…)
Niektóre z wielu zalet dezynfekcji Halosil H2O2
 • najniższe zużycie preparatów i jednolita dystrybucja
 • dokładna penetracja produktu w przestrzeni (wszystkie lub prawie wszystkie urządzenia mogą pozostać w pomieszczeniu)
 • sucha mgła H2O2 nie powoduje uszkodzeń aparatury
 • trójwymiarowa aplikacja zastosowanych preparatów
 • bezpieczna i łatwa obsługa i aplikacja nie wymagająca specjalistycznego szkolenia
 • Mobilne, łatwe w przemieszczaniu urządzenia,

Celem zastosowania dezynfekcji, metodą zamgleniem na zimno H2O2, jest aktywny, skuteczny, zrównoważony i przyjazny dla środowiska proces technologiczny, standardowego  programu zapobieganie infekcjom.

Wybierz właściwą dla swojej organizacji formę współpracy. My przygotujemy wszystkie niezbędne formalności, aby szybko i sprawnie rozpocząć działania. Wszystkie, zaproponowane powyżej formy współpracy obejmują stosowanie preparatów, których skuteczność została sprawdzona i które posiadają wymagane w Polsce aprobaty i certyfikaty.

Nowoczesna Technologia Dezynfekcji i Bio-Dekontaminacji

MOBILNE AGREGATY AEROZOLU - ZAMGŁAWIANIE

Bio-dekontaminacja H2O2     Wysoce skuteczne zapobieganie infekcjom i zanieczyszczeniom   Odkażanie pomieszczenia H2O2 jest bardzo szybką, niedrogą i oszczędną metodą. Nadtlenek wodoru jest bezwonny, mało toksyczny i mało drażniący. Roztwory są stabilne pod warunkiem odpowiedniego ich przechowywania w ciemnych pojemnikach.

Technologia zamgławiania na zimno  oparta jest na gazowym nadtlenku wodoru (H2O2), który niszczy całe spektrum czynników biologicznych (bakterie, wirusy i pleśnie) na suchych, wstępnie oczyszczonych porowatych i nieporowatych powierzchniach, w tym na wrażliwej elektronice. Inaktywacja większości bakterii, grzybów i wirusów osiągana jest już w stężeniu 0,5% w ciągu 5 minut, inaktywacja prątków wymaga 7,5 % roztworu i 10 minut, a aktywność sporobójcza osiągana jest w 10% i 13,4% roztworach, odpowiednio 60 i 30 minut.